Инфраструктурни такси за ЖЕЛЕЗОПЪТЕН и АВТОБУСЕН транспорт до 2019 г.

Таксата е изчислена на база получена по официален път информация от БДЖ за средния годишен пробег на един пътнически вагон.

IMG_20191227_235042560

Дори, когато бъде приравнена като тегло, ако приемем, че 1 пътнически вагон тежи средно около 52 тона, а един автобус – 18 и разделим инфраструктурната такса на 3, пак се получава 15 пъти по-висока такса за железницата (!!!)

Тази тема бе почти изцяло неглижирана в българските медии и абсолютно табу за българските политици, за всички години от въвеждането на пътните винетки и жп тол таксите през 2002 г. Тогава таксите бяха още по-големи – България бе с една от най-високите жп тол такси в Европа за периода 2002 – 2008 г., а в момента е в средния диапазон.

За автобусния транспорт до момента важеше годишна винетка с фиксирана цена, без оглед на пробезите.

Чак сега – през 2020 г. – ако бъде въведена тол системата за автобусния транспорт, ще има по-голяма равнопоставеност. Но щетите вече са направени – железницата бележи непрекъснат спад за последните 17 години и много хора изобщо са забравили, че такъв транспорт съществува. Автобусните фирми не отчитат за конкуренция останалия автомобилен транспорт и мислеха, че могат да живеят само като взимат пътници от влаковете. Само че накрая се оказа, че хората си купуват леки коли и изобщо забравят обществения транспорт. Ако автобуси и влакове не работят заедно в единна система и ако транспортните инфраструктури не бъдат третирани равнопоставено, ситуацията ще продължи да се влошава.

Редно е също да кажем, че ако железницата получава по 175 млн. лв. на година компенсации за обществената услуга, която извършва, автобусния транспорт също получава над 100 млн. лв. за тази услуга.

Отново трябва да напомним, че пътната мрежа е поставена извън Министерството на транспорта – към МРРБ. АПИ не води амортизационни отчисления на пътната инфраструктура, за разлика от ДП НКЖИ, което е държавно предприятие.

Realna infra taxa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: