След повторния търг за локомотиви и мотриси на БДЖ на

Здравейте, скъпи съмишленици и приятели!

Вчера се състоя повторния търг от миналата седмица, на който бяхме поканени и ние, по повод продажбата на 53 мотриси и локомотиви на БДЖ Пътнически превози. Информираме ви, че това бе нова дата на обявения още за 10-ти март търг, за който сигнализирахме прокуратурата. От списъка за продажба бяха извадени 4 локомотива Шкода. Ръководството на БДЖ твърди, че е преразгледало казуса и е сметнало, че те могат да се ремонтират и поне на този етап няма да се продават. Представители на инициативата бяха поканени и на самия търг, за което благодарим на ръководството на БДЖ Пътнически превози. Очаквано, нямаше подадени оферти. Заседанието по търга продължи 10 минути. След това, служители споделиха нашите опасения за съдбата на подвижния състав в дружеството.

Осъзнаваме, че със спирането на продажбата и при недобросъвестно ръководство на БДЖ, 53-те локомотиви и мотриси на БДЖ Пътнически превози могат да бъдат обявени и на следващ етап за продажба на още по-ниски цени. Най-вече, защото в правните основания за непостъпилите оферти за закупуване няма да бъде отбелязан нито сигнала до прокуратурата, нито гражданското присъствие пред БДЖ и на самия търг. Като обяснение ще фигурира, че просто купувачи са липсвали. Въпреки това, искрено се надяваме да сме накарали ръководителите на БДЖ и администрацията на средните управленски нива да преосмислят политиката си спрямо поддръжката, ремонта, реновирането на подвижен състав. В противен случай всички те рискуват да бъдат запомнени като гробокопачите на БДЖ ако предприятието бъде ликвидирано по време на тяхното управление. Опитваме се да насочим медийното и обществено внимание към това, че БДЖ не е виновно по принцип за това, което се случва, а вина носят конкретни отговорни лица, които не са осигурявали поддръжката на подвижния състав, не са контролирали как се охранява имуществото на данъкоплатците, което им е/е било поверено. Продължаваме да настояваме за цялостен дебат за бъдещето на БДЖ и железопътния транспорт в България, още повече, че в момента отново се говори за стартиране на приватизацията на БДЖ Товарни превози и се изготвя транспортна стратегия до 2030г. Очевидно, не се взимат предвид позициите на всички заинтересовани страни, а цялата процедура не може да бъде определена като прозрачна и целяща максимално гражданско и експертно участие.

Надяваме се на подкрепата от гражданите и служителите на железницата, за да изпълним дълга си като граждани – да бъдем активни и обръщаме внимание/протестираме и т.н., когато виждаме, че нашето имущество не се управлява по най-адекватния начин в полза на обществото и за да докажем, че БДЖ има бъдеще.

index

Tagged , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: